"Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest to najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest największym wśród krzewów i staje się drzewem, tak że ptaki powietrzne może przyjść i schronienie się na jego gałęziach " (Mt 13:31-32).

Drodzy bracia i siostry!,

To słowo Boga, który przyszedł mi do głowy, o tobie myśleć zgromadzonych na Arka i Gołębica. Łączę się z wami w dziękczynieniu do Trójcy Przenajświętszej za ogromne drzewo Odnowy Charyzmatycznej, wyrosły wysiane nasiona gorczycy, gdzie jesteś 50 Lata temu.

Fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap

(Jeden z ptaków, które znalazły schronienie w jego oddziałów)